1/8
seiichi uchikawa  ASICS
1/10
koji yakusyo  EPSON
1/6
1/15
naoko takahashi  ASICS
midori takechi
1/10
​shingo nishinari
1/14
natsuki katho GUNZE